Prisar

Trafikalt grunnkursPris
Grunnkurs inkl. mørkekøyring3 400,-
Kurs utan mørkekøyring1 800,-
Mørkekøyring1 600,-
LastsikringPris
Kurs i sikring og merking av last1 550,-
Klasse BPris
Køyretime730,-
Trinnvurderingstime pr stk760,-
Sikkerhetskurs på øvingsbane3 800,-
Sikkerhetskurs på veg8 600,-
Leige av bil førarprøve2 300,-
Klasse BE/B96Prisar
Pakkepris obligatorisk opplæring5 300,-
Leige av bil og hengar til førarprøve2 200,-
Køyretime750,-
A1/A1/APrisar
Grunnkurs teori1 500,-
Køyretime900,-
Trinnvurderingstimar pr stk900,-
Sikkerhetskurs i trafikk A13 600,-
Sikkerhetskurs på veg A14 500,-
Sikkerhetskurs på veg A24 500,-
Sikkerhetskurs på veg A6 300,-
Kurs i presis køyreteknikk INKL BANELEIGE4 500,-
Leige av mc til førarprøve2 000,-
Utvidelse A1 til A2 pakkepris10 800,-
Utvidelseskurs A2 til A6 500,-
AM146Prisar
Pakkepris 20 timar inkl grunnkurs7 500,-
Ekstra køyretime900,-
Leige av scooter, heile opplæringa1000,-
Klasse TPrisar
Køyretime930,-
Trinnvurderingstimar pr. stk.930,-
Lastsikringskurs1 550,-
Leige av traktor og hengar til førerprøve3 200,-
Klasse T141/148Prisar
Utvidelseskurs T141/1486 500,-