Prisar

Trafikalt grunnkursPris
Grunnkurs inkl. mørkekøyring3 600,-
Kurs utan mørkekøyring1 900,-
Mørkekøyring1 700,-
LastsikringPris
Kurs i sikring og merking av last1 600,-
Klasse BPris
Køyretime775,-
Trinnvurderingstime pr stk800,-
Sikkerhetskurs på øvingsbane3980,-
Sikkerhetskurs på veg9000,-
Leige av bil førarprøve2 400,-
Klasse BE/B96Prisar
Pakkepris obligatorisk opplæring5 500,-
Leige av bil og hengar til førarprøve2 300,-
Køyretime790,-
A1/A1/APrisar
Grunnkurs teori1 500,-
Køyretime930,-
Trinnvurderingstimar pr stk930,-
Sikkerhetskurs i trafikk A13 720,-
Sikkerhetskurs på veg A14 650,-
Sikkerhetskurs på veg A24 650,-
Sikkerhetskurs på veg A6 480,-
Kurs i presis køyreteknikk INKL BANELEIGE4 950,-
Leige av mc til førarprøve2 100,-
Utvidelse A1 til A2 pakkepris10 800,-
Utvidelseskurs A2 til A6 500,-
AM146Prisar
Pakkepris 20 timar inkl grunnkurs8 000,-
Ekstra køyretime900,-
Leige av scooter, heile opplæringa1000,-
Klasse TPrisar
Køyretime1010,-
Trinnvurderingstimar pr. stk.1010,-
Lastsikringskurs1 600,-
Leige av traktor og hengar til førerprøve3 400,-
Klasse T141/148Prisar
Utvidelseskurs T141/1486 500,-