Klasse B

Vi møter deg der det passar deg best, og prøvar å være fleksible med tanke på tidspunkt for køyringa. Likevel foregår hoveddelen av undervisninga mellom 7:30 og 16:30 Dette for best utbytte for deg som elev, vi treng øving når det er “normal” trafikk!

Når det gjeld fråvær er det ingen eller svært få som ikkje får karakter pga køyretimar, her gjeld det å planlegge godt!

Vi tilpassar køyringa individuelt til kvar elev, for å sikre deg best mulig framgong og best mulig pris på førarkortet. Vi tilbyr også opplæring på automatgira bil!

Ta kontakt for meir info om opplæringa eller påmelding!

Klasse BPris
Køyretime695,-
Trinnvurderingstime pr stk725,-
Sikkerhetskurs på øvingsbane3 600,-
Sikkerhetskurs på veg8 200,-
Leige av bil førarprøve2 150,-

Våre pakker

Startpakke

KR 3956
Spar 439,-

6 køyretimar Tabs GO teorihjelp Gode tips og råd

Liten

KR 22049
Spar 1 161,-

Du har køyrt mykje Tabs GO teorihjelp Gode tips og råd

Medium

KR 25342
Spar 1 343,-

Du har køyrt eindel Tabs GO teorihjelp Gode tips og råd

Stor

KR 30633
Spar 1 612,-

Du har køyrt lite Tabs GO teorihjelp Gode tips og råd

bondhus-trafikkskule-bmw-klasse-b