Klasse B

Vi møter deg der det passar deg best, og prøvar å være fleksible med tanke på tidspunkt for køyringa. Likevel foregår hoveddelen av undervisninga mellom 7:30 og 16:30 Dette for best utbytte for deg som elev, vi treng øving når det er “normal” trafikk!

Når det gjeld fråvær er det ingen eller svært få som ikkje får karakter pga køyretimar, her gjeld det å planlegge godt!

Vi tilpassar køyringa individuelt til kvar elev, for å sikre deg best mulig framgong og best mulig pris på førarkortet. Vi tilbyr også opplæring på automatgira bil!

Ta kontakt for meir info om opplæringa eller påmelding!

Klasse BPris
Køyretime775,-
Trinnvurderingstime pr stk800,-
Sikkerhetskurs på øvingsbane3980,-
Sikkerhetskurs på veg9000,-
Leige av bil førarprøve2 400,-

Liten

KR 24396
Spar 1 284,-

Du har køyrt mykje – Tabs GO teorihjelp – Gode tips og råd

Medium

KR 28077
Spar 1478,-

Du har køyrt eindel – Tabs GO teorihjelp – Gode tips og råd

Stor

KR 33967
Spar 1788,-

Du har køyrt lite – Tabs GO teorihjelp – Gode tips og råd

bondhus-trafikkskule-bmw-klasse-b