Sertifikat

Vi er ein køyreskule med breidt utvalg i klasser, og dermed breid erfaring.

Planlegg du å ta fleire førarkort innan kort tid, løner det seg å snakke med oss for best mulig pris, og eit opplegg tilpassa deg! Vi er opptatt av å holde oss oppdaterte, og deltek på kurs/samlingar for trafikklærarar slik at vi er fagleg på topp.

Vi har også interne samlingar slik at vi skal være samkøyrde, samtidig som vi skal ivareta våre sterke individuelle sider.

Vi har moderne bilar som er, lettkøyrde og sikre, som dei aller fleste kan finne seg til rette i.

I desse klassene er det 5 timar køyring pluss 2 timar lastsikring som er obligatorisk.

Her er førerkorta for deg som vil køyre motorsykkel.

Dette er opplæringa du treng for å køyre moped.

Skal du køyre traktor er dette opplæringa for deg!

Dette er eit utvidelseskurs for dei som vil kjøre traktor raskare en 40 km/t.