Heim
   
  Om oss
  Vi tilbyr
  Planlagde kurs
  Prisar
  Internat
  Nyheter
  Kontakt
  Kart

 

Lenkar
   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivar Aasen gata 4, 6150 Ørsta   70068282  95743562 mail

 

 

Vi tilbyr

 
Klasse B, BE, T, T141/148 og AM146
Bondhus trafikkskule er ein moderne trafikkskule med base i Ørsta. Vi tilbyr opplæring til førarkort i klassane B, BE,T,T 141/148 og AM 146. Vi har også kurs i økonomisk og miljøvennlig kjøring (ecodriving) både til bedrifter og private!
 

 
 
Trafikalt grunnkurs
Dette er trinn èin i all trafikkopplæring, og er obligatorisk for alle under 25 år som skal ta førarkort. Kurset er på 17 timar, fordelt på klasseundervising, praktisk øving i førstehjelp og mørkekjøring.
 


Teori
Slit du med teorien til førerkort?Vi har et opplegg for å hjelpe deg

Praktisk opplæring 

Når du bestiller timer hos oss kan du velge kvar du vil starte.Vi møter deg både i Ørsta,Volda,Fosnavåg og Ulsteinvik. På slutten av opplæringa er det lurt å starte i Ørsta,Volda eller Furene,slik at du også blir kjent i det området oppkøyringa foregår.

 
Konsentrertkurs i klasse B  
Kurset blir gjennomført på 15 virkedager (fri helgane),og er på tilsammen 30 timar inkludert det obligatoriske.
Du får disponere bøker og har tilgang til vårt nettbaserte teorikurs i kursperioden.
Det beste er om du tar teorieksamen før du kjem. Da kan vi bestille oppkøyring på slutten av kurset, og du slepp ventetid.

Betingelser for å vær med på kurset:
  • du er ferdig med trafikalt grunnkurs, eller har traktor- eller mopedsertifikat frå før
  • du har gode tekniske kjøreferdigheiter
  • du er disponibel kvar dag i kursperioden, både på dag- og kveldstid

    Informasjon om internatet
    Bondhus Trafikkskule

Mopedkurs AM 146

 

Opplæringa er delt i 4 trinn.

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 2 Tekniske ferdigheiter

Trinn 3 Grunnleggende køyring i trafikk

Trinn 4 Avsluttende opplæring,elevens risikoforståelse og trafikksystemet.

Skulen stiller med vestar og radiokommunikasjon til samtlige elevar.

Opplæringsplan:

1-Teori

2-Lære å beherske mopeden køyreteknisk,kunnskap om mopeden og ansvar og tilsyn med køyretøyet.4 timar,øvelse i køyregård

3-Lære å beherske køyring i variert trafikk,kunnskap om bestemmelsane i veitrafikklova               6 timar i trafikk.

4-Elevens risikoforståelse og trafikksystemet 4 køyretimar i tettstad og på landeveg.

Praktisk opplæring:Minst 14 timer øvingskyring med moped.Opplæringa skjer i grupper opptil  6 elevar/mopedar pr.lærar i køyregård,og opptil 3 på veg.Teori:Her må en lese boka veien til førerkortet kl.AM(du kan kjøpe den hos oss)Når en er fyllt 16 år,kan en ta teoriprøva på trafikkstasjonen.

 
Mørkekjøringskurs
Dette kurset er obligatorisk for alle som tek førarkort. Vi gjennomfører slike kurs i perioden oktober til mars. Dersom du har teke grunnkurs, eller hatt oppkjøringa di i den lyse årstida, må du ta dette kurset innan 31 oktober.
 
Lastsikringskurs
Alle som tek førarkort på traktor eller som skal utvide førarkort klasse B til B.E må ha lastsikringskurs. Kurset er på to undervisingstimar og består av ein teoretisk del og ein praktisk del.
 

 
 
 

Toppen av sida