Heim
   
  Om oss
  Vi tilbyr
  Planlagde kurs
  Prisar
  Internat
  Nyheter
  Kontakt
  Kart

 

Lenkar
   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivar Aasen gata 4, 6150 Ørsta   70068282  95743562 mail

 

 

Klasse T

 
Den obligatoriske delen av klasse T er 2 kjøretimar, lastsikringskurs på 2 undervisningstimar, teoretisk prøve og praktisk prøve. Her må ein nok rekne med nokre fleire timar ein dei obligatoriske da traktor ikkje er det enklaste kjøretøyet å handtere i trafikken. Under den praktiske prøven blir både tekniske og trafikale talentar vurderte, samt ryggetalentar. Eleven skal også utføre sikringsskontroll av traktor/hengar.

Som 16 åring kan du kjøre traktor opp til 40 km/t. og 25 tonn. Når du har hatt traktorførarkort i 2 år eller er 21 år kan du kjøre uavgrensa vekt, men framleis berre 40 km/t. Skal du kjøre raskare traktorar må større førarkort takast, klasse C eller CE.

 
Fra 1.september 2014 kan en med et 7 timers kurs utvide førerretten sin til traktor
med hastigheit mellom 41-50 km/t.Dette gjeld både om du har erverva klasse T med
å ta traktorførerkort,eller om du har fått kl.T 144 ved å ta BE-førerkort.
For meir utfyllande info,sjå www.vegvesen.no/forerkort
 
 

 

Kontakt gjerne direkte:

Trafikklærar Jan-Åsmund Bondhus
mob.tlf: 48231740
 
 
 
 
 
 
 

 

Toppen av sida