Heim
   
  Om oss
  Vi tilbyr
  Planlagde kurs
  Prisar
  Internat
  Nyheter
  Kontakt
  Kart

 

Lenkar
   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivar Aasen gata 4, 6150 Ørsta   70068282  95743562 mail

 

 

Klasse BE

Nytt i 2013:
 
Med ny kode 96 til førarkort klasse B kan du kjøre bil og tilhengar som til saman har tillaten
totalvekt 4250 kg.Du får førarkort i klasse B kode 96 ved å ta minst 7 timar obligatorisk
opplæring utan å måtte gå opp til ny førarprøve.
Opplæringa i klasse BE omfattar heretter minst 7 timar.For å få førarrett i klasse BE, må du
framleis gå opp til førarprøve.
 
Timane er fordelt slik:2 timar lastsikring,2 veiledningstimar og 3 timar sikkerhetskurs på veg.
 
Sjå for øvrig på www.vegvesen.no/forerkort for meir informasjon
 
For dei som tok klasse B etter 2005 og ikkje har lov å kjøre traktor over 3500 kg så følgjer
eit avgrensa T-førarkort med på kjøpet.Ein får kjøre traktor opp til 25 tonn og 40 km/t.
 
 
 

 

Kontakt gjerne direkte:

Trafikklærar Jan-Åsmund Bondhus
mob.tlf: 48231740
 
 
 
 

Toppen av sida