Heim
   
  Om oss
  Vi tilbyr
  Planlagde kurs
  Prisar
  Internat
  Nyheter
  Kontakt
  Kart

 

Lenkar
   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivar Aasen gata 4, 6150 Ørsta   70068282  95743562 mail

 

 

Klasse B

 
Opplæringa i kl B biler opptil 3500 kg) er delt i 4 trinn , der trinn 1 er trafikalt grunnkurs. Alle som er under 25 år må ha dette kurset for å kunne øvelseskjøre. Du kan ta dette kurset når du er fylt 15 år og kan starte å øve heime eller på kjøreskulen fra du er 16 år. Det kan vere lurt å ta nokre timar på kjøreskulen og så fortsette å øve heime slik at du får nok mengdetrening på det å bruke bilen (start/stopp giring/bremsing o.s,v )

Trinn 2 i opplæringa er grunnleggande bruk av bilen i tillegg til rygging, parkering og du skal også lære å gjennomføre ein sikkerhetskontroll av bilen for å kunne vurdere om bilen  er i forskriftsmessig stand, og ikkje er farlig å bruke. For at du og læreren skal finne ut om du er klar til å gå vidare i opplæringa, må du ha en veiledningstime , denne er obligatorisk. Som du ser vil kor mykje du har øvd heime ha betydning for kor mange timer du treng på dette trinnet.

I trinn 3 i opplæringa skal du lære å kjøre i trafikken . Du må ha kunnskap om regler og kunne praktisere dei slik at kjøringa di er både sikker og effektiv .På dette trinnet vil du i tillegg til å øve i lokalmiljøet få en tur til Ålesund og du får også grunnleggande opplæring i forbikjøring. Obligatoriske deler på dette trinnet er Sikkerhetskurs på bane 4 timer, og ein veiledningstime.

Trinn 4 er den avsluttande delen i opplæringa .Meininga med dette trinnet er at du skal få mengdetrening og at du utviklar sjølinnsikt og risikoforståelse Med andre ord du skal bli enda bedre på ting du kan og veit en del om fra før. Til sammen er det 13 timer fordelt på teori og kjøring , alle timane her er obligatorisk.

Den teoretiske delen er det mange som vel å lese sjølv. Vi har teorikurs som kan hjelpe deg, og vi formidlar også et nettbasert kurs der du kan arbeide med teorien heime.

 

 

 

 
 
 
 

Toppen av sida